Bedrijfsgegevens
  • Home
  • Bedrijfsgegevens
Office Talk internationality_benny_.jpg

Bedrijfsgegevens

SKIDATA GmbH

Untersbergstraße 40
A–5083 Grödig/Salzburg

Tel: +43 6246 888-0
Fax: +43 6246 888-7
Internet: www.skidata.com
Email: info@skidata.com

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: FN 59669 z

Rechtbank van Koophandel: Arrondissementsrechtbank Salzburg
UID-nr.:
ATU34880607
DVR-nr.:
0343013
Handelsregister:
Kamer van Koophandel Salzburg

Jaar van oprichting: 1977
Bedrijfsactiviteiten:

  • Toegangs- en bezoekersbeheer
  • Systeembesturing
  • Monitoring en onderhoud
  • Kostenbeheersing
  • Administratie
  • Diensten

voor skigebieden, winkelcentra, grote luchthavens, steden, sportstadions, beurzen, attractieparken, enz.

Marktbereik: wereldwijd

Copyright
De volledige inhoud van deze website en het daarop aanwezige materiaal (tekst, beelden, logo's, video's, enz.), alsook al het aanvullende materiaal dat als download wordt aangeboden, wordt beschermd door het auteursrecht en de wetgeving betreffende handelsmerken, octrooien en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Gebruik van dit materiaal zonder toestemming kan in strijd zijn met deze wetgeving en de clausule voor toegestaan gebruik (zie hieronder).

Toegestaan gebruik
Het gebruik van deze website en de beschikbare downloads is uitsluitend toegestaan voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. Het kopiëren, reproduceren, framen, downloaden, doorgeven, wijzigen, verhuren, uitlenen, verkopen, toewijzen, verspreiden, verlenen van licenties of onderlicenties, gebruikmaken van reverse engineering of het creëren van afgeleide werken op basis van de aangeboden inhoud en materiaal voor andere dan persoonlijke, interne, niet-commerciële informatiedoeleinden mag alleen plaatsvinden met voorafgaande toestemming van SKIDATA. Een uitzondering wordt UITSLUITEND gemaakt voor journalistieke doeleinden: hiervoor wordt materiaal beschikbaar gesteld in de sectie  Pers & Media, dat vrij mag worden gebruikt. In ruil ontvangen wij graag een kopie van het journalistieke werk of een link naar de publicatie.

Vrijwaringsverklaring
De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Wij garanderen echter niet de actualiteit, nauwkeurigheid en volledigheid van het materiaal op de website, inclusief de technische informatie over onze producten en diensten. De hierop beschreven producten en diensten kunnen sinds het opzetten van de website zijn veranderd. Op de foto's van onze producten kunnen accessoires te zien zijn die geen deel uitmaken van de standaardversie of het geleverde product. Het materiaal dat op of via de website wordt aangeboden, evenals de website zelf kunnen bugs, technische of andere fouten,  onnauwkeurigheden of typefouten, problemen of andere beperkingen bevatten. Wij en de aan ons verbonden partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat u maakt van de website of van het materiaal dat op of via de website beschikbaar wordt gesteld. De bezoekers van de website aanvaarden alle risico's die voortvloeien uit het downloaden of gebruiken van de beschikbare bestanden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van het materiaal op de website. Dit omvat mede het verlies van data en winstderving.

Links
Wij zijn niet aansprakelijk voor websites waarnaar de links op deze website verwijzen. Wij hebben geen invloed op de inhoud en meningen op gekoppelde websites. Deze links naar de websites van derden worden uitsluitend aangeboden voor het gebruiksgemak van bezoekers. De vermelding van een link betekent niet dat de gekoppelde website door ons wordt goedgekeurd of gesteund. Als u besluit om de website van SKIDATA te verlaten en door te gaan naar de website van een derde partij, dan doet u dit voor eigen risico. SKIDATA biedt geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie betreffende de nauwkeurigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of geldigheid van de inhoud van andere websites.

Login-gegevens/wachtwoord
De aan u verstrekte wachtwoorden of rechten voor de verkrijging van materiaal op de website zijn niet overdraagbaar. U bent verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw accountnummer en/of wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account, ongeacht of u hiervoor feitelijk of uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Gegevensbescherming
Hier vindt u informatie over SKIDATA en gegevensbescherming.

Concept, ontwerp, codering en uitvoering door SKIDATA.